Meer drempels en waterdoorlatende verharding voor snelfietsroute

[DE BILT] De Provincie Utrecht presenteert het definitieve ontwerp voor de snel fietsroute die tussen Utrecht en Amersfoort komt te liggen en loopt door De Bilt en Bilthoven. Eind 2020 is de realisatieovereenkomst voor de snelfietsroute ondertekend door de gemeente De Bilt, Soest en Amersfoort en de provincie Utrecht. Afgelopen juni zijn belanghebbenden en aan wonenden in deze betrokken gemeenten uitgenodigd hun inbreng te geven voor de fietsroute Amersfoort - Utrecht. In totaal heeft de provincie Utrecht 301 opmerkingen binnenkregen. Op sommige punten heeft de provincie het plan hierop aangepast. Veel bewoners reageerden op het vervallen van de bestaande drempels op de Paltzerweg. Daarom heeft de Provincie Utrecht gesloten om de bestaande drempels te behouden, net als de plateaus bij de kruising met de Oranje Nassaulaanen de Dillenburglaan. Bij de kruising tussen de Julianalaan en de Paltzerweg wordt ook een plateau aangebracht. Om de wateroverlast bij veel regenval zo klein mogelijk te houden, zal er voor de parkeerplaatsen en inritten aan de snelfietsroute in Bilthoven waterdoorlatende stenen worden gebruikt. Er is een aantal opmerkingen geplaatst over de gevaarlijke kruising tussen de Paltzerweg en de Klaphekweg. Deze kruising wordt veel gebruikt door schoolgaande kinderen en als afzetplek door ouders. In de her inrichting zal het fietspad over de rijbaan lopen en de kruising krijgt een plateau met geel asfalt. Ook zal het ingericht worden als schoolzone, zodat automobilisten geattendeerd worden op hun snelheid. De provincie acht het met deze situatie niet nodig om er nog verkeerslichten aan toe te voegen. Andere reacties gingen om het behoud van bomen aan onder meer de Paltzerweg en de Hertenlaan. De intentie is om zoveel mogelijk bomen te behouden en zelfs meer bomen te planten. Bij de Paltzerweg is dit een moeilijke opgave omdat in de herinrichting de trottoirs verbreed worden en er een aparte strook komt voor het parkeren. De Provincie Utrecht onderzoekt of deze bomen verplant kunnen worden en zal anders nieuwe bomen planten. Tot slot wordt het kruispunt tussen de Soesterdijkseweg Zuid en de Boslaan verruimd. Het informele voetpad langs de boslaan verdwijnt, omdat hier het nieuwe fietspad komt te liggen. Naar aan leiding van de bewonersreacties onderzoekt de provincie of het mogelijk is om het voetpad naast het fietspad terug te laten keren. Op basis van het definitieve plan wordt dit najaar een contract voor uitvoering opgesteld. Daarnaast wordt gestart met de aanvraag van de benodigde vergunningen en het nemen van de verkeersbesluiten. Na de aanbesteding wordt eena annemer geselecteerd en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 gestart met de uitvoering van het project...

Geplaatst op dinsdag 19 oktober 2021.